Jak lepit velkoformátové obklady a dlažbu se stavební chemií Ceresit

Jak lepit velkoformátové obklady a dlažbu se stavební chemií Ceresit

Lepidla Ceresit doporučujeme aplikovat na podklady rovné, pevné, stálé a zbavené všech nečistot (prach, živice, olej apod.) ovlivňující přídržnost lepeného obkladového prvku.

Podklady musí splňovat všechny aktuálně platné technické normy a předpisy.

Znečištěné a nesoudržné vrstvy z podkladu odstraňte. K důležitým krokům před pokládkou patří rozměření dilatačních spár a jejich proříznutí v podkladu, kdy se snažíme přizpůsobit dilataci konstrukci podlahy a formátu dlažby.

Lepidla Ceresit jsou vhodná pro aplikaci na těsnicí a hydroizolační hmoty Ceresit CL 50, CL 51 a těsnicí malty Ceresit CR 90 a CR 166.

Podkladem může být beton (stáří více jak 3 měsíce, zbytková vlhkost ≤ 2 % CM nebo 1,8% CM při podlahovém vytápění), cementové potěry a omítky, vápenno-cementové omítky (starší více jak 28 dnů, zbytková vlhkost ≤ 4% CM), pórobeton zbavený prachu a napenetrovaný penetračním nátěrem Ceresit CT 17 nebo CN 94.

Dle doporučené normy ČSN EN 12004 se používá lepidlo C2FTS1 a C2FTS2 – ze sortimentu Ceresit například CM 17 Super Flexible, CM 22 Mega Format Flexible nebo CM 77 UltraFlex. Pokládka obkladových prvků se musí provádět kombinovanou metodu.

Na podlahy a stěny se aplikuje lepidlo zubovou stěrkou č. 8. Pro formáty větší jak 150 x 150 cm doporučujeme na rubovou stranu obkladů a dlažeb aplikovat lepidlo stěrkou č. 6. Na menší formáty, např. 60 x 120 cm, se lepidlo aplikuje na podlahy a stěny zubovou stěrkou č. 10 a na rubovou stranu dlažeb a obkladů se aplikuje jen hladítkem.

Zdroj Youtube.com - The Pro Channel

Spáry plní nejen optickou, nýbrž i technickou funkci. Doporučená šíře spár musí být minimálně 3 mm. Dilatační spára má být min 3 mm. Za jak dlouho lze spárovat, doporučená norma neuvádí. Prováděcí firmy spárují obkladový prvek za ideálních klimatických podmínek min. za 7 dní po nalepení obkladu a dlažby.

V případě nižších teplot a vyšší vlhkosti se doba mezi lepením a spárováním prodlužuje. Na spárování doporučujeme použít Ceresit CE 43, Ceresit CE 40 nebo CM 77.

Pracovní postup:

1. Samonivelační stěrka (např. Ceresit CN 68, CN 69, CN 72) a penetrace (např. Ceresit CT 17 nebo CN 94)

 

2. Provedená penetrace

 

3. Nanesení lepidla na podklad (např. Ceresit CM 16, CM 17, CM 22, CM 77)

 

4. Nanesení lepidla na dlažbu

 

5. Manipulace a pokládka dlažby

6. Manipulace s dlažbou

 

7. Položení dlažby

 

8. Odstranění přebytečného množství lepidla po obvodu dlažby

 

9. Aplikace vyrovnávacích klínků

 

10. Vyrovnávka dlažby pomocí vyrovnávacích klínků

Henkel ČR, spol. s r.o.

  1. jirka

    smysl to má -ty gumové pásky se používají když se rozlévá nivelčka

  2. Lubomír

    To vypadá fakt dobře. Ještě sem někde narazil na takové gumové pásky, které se lepí podél stěn. Myslím mapei to má. Myslíte že to má smysl, když je natřeno i kousek stěny?

Napsat komentář