Kolik stojí Korková podlaha?

Kolik stojí Korková podlaha?

Korková podlaha je jedinečným řešením pro naše obytné prostory, které se netýká jen cenové otázky, ale především kvality života. Abychom získali lepší představu o tom, co může očekávat konečný spotřebitel, pokusíme se podrobněji prozkoumat všechny aspekty, které tuto věc ovlivňují. Předně je nutné zdůraznit, že korková podlaha má mnoho výhod. Je to přírodní a obnovitelný materiál, který se vyznačuje svou lehkostí a odolností.

První skutečností, kterou je třeba vzít v úvahu při plánování zavedení korkové podlahy, je práce na pokládce, která stojí zhruba 200 Kč/m2. Tento poplatek je důležitý pro zajištění kvality práce a výsledného výrobku. Práce na pokládce zahrnuje řadu kroků, které musí být provedeny řádně a s odbornou péčí.

Dále pokračujeme k materiálu, který je také klíčovým faktorem. Používáme 2 až 3 vrstvy korku, které stojí přibližně 120 Kč/m2. To je důležitá součást procesu, protože správný počet vrstev a jejich kvalita mohou ovlivnit konečný vzhled a výkon podlahy.

Na závěr procesu instalace podlahy instalujeme korkové nebo dřevěné obvodové lišty, jejichž cena za materiál se pohybuje mezi 59 až 95 Kč/bm. Cena práce na instalaci těchto lišt je 70 Kč/bm, což zahrnuje také montážní materiál. Toto je konečný krok, který dodává podlaze ukončený a profesionální vzhled.

Pokud jde o přípravu podkladu, je zapotřebí vystěrkovat podklad, což stojí přibližně 240 Kč/m2. Tento proces je zásadní pro dosažení rovnosti a hladkosti podkladu, který je potřebný pro aplikaci korkové dlaždice. Bez tohoto kroku by podlaha nemohla být rovná a mohly by se na ní objevit nerovnosti.

Po přípravě podkladu následuje lepení korkových dlaždic. Cena lepidla je 199 Kč/kg a je třeba asi 400 g lepidla na m2. Důležitým krokem je také doba odvětrání lepidla, což je klíčové pro dosažení optimálního výsledku.

Nakonec, po pokládce korkových dlaždic, je podlaha přebroušena a nalakována nebo napuštěna olejem na korek. Ceny se pohybují kolem 120 Kč/m2 za materiál a 60 Kč/m2 za práci. Tento poslední krok dodává podlaze finální vzhled a chrání ji před poškozením.

V závislosti na velikosti prostoru, na který se podlaha pokládá, se může celková cena lišit. Například pro pokládku na ploše 20 m² je cena montáže podlahy přibližně 870 Kč. Pro větší prostory, jako je 80 m², je cena montáže podlahy přibližně 820 Kč. A pokud se jedná o velmi velký prostor o rozloze 150 m², cena montáže podlahy je přibližně 790 Kč.

Tyto ceny jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na konkrétních potřebách a požadavcích zákazníka. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme kontaktovat odborníka na korkové podlahy, který vám rád poskytne posouzení zdarma.

Komentáře jsou u tohoto článku zakázány